menu

Samen doorwerken aan een duurzame en veilige delta in onze regio

In aanwezigheid van deltacommissaris Wim Kuijken en burgemeester Ahmed Aboutaleb, voorzitter van het gebiedsoverleg, en zo’n 180 deelnemers vond op 4 juni in Rotterdam de tweede Gebiedsconferentie van Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden plaats.

Wat opviel: een goed op elkaar ingespeelde community, die graag resultaten en ervaringen deelt. De veiligheidsregio’s, die volledig zijn aangehaakt. De toegenomen aandacht voor ruimtelijke adaptatie. En nieuwsgierigheid naar de op stapel staande herijking van de voorkeursstrategie. ‘De adaptieve aanpak en bijzondere samenwerking maken het Deltaprogramma succesvol’, aldus Ahmed Aboutaleb.

Klik hier voor het beeldverslag!

Ambities Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Film over de zes ambities van Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden met het gedicht 'Voor jou, voor mij, voor ons, voor later!' van stadsdichter Derek Otte.

Wie waren er aanwezig?

De Gebiedsconferentie wordt eenmaal in de twee jaar georganiseerd voor de vertegenwoordigers (bestuurlijk en ambtelijk) van gemeenten, provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s en het Rijk die werken aan de uitvoering van de Voorkeursstrategie van Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. Ook betrokkenen van maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijven uit het gebied Rijnmond-Drechtsteden en de andere deelprogramma’s van het Deltaprogramma waren van harte welkom.

Direct aanmelden